Behandlinger & Metoder

Livet byder på mange forskellige udfordringer. Somme tider kan man få brug for professionel hjælp og støtte til at komme igennem. I min praksis er du eller I i fokus.

Kontakt mig i dag

Behandlinger og metoder

Livet byder på mange forskellige udfordringer. Somme tider kan man få brug for professionel hjælp og støtte til at komme igennem. I min praksis er du eller I i fokus.

Jeg anvender primært metakognitive og kognitive behandlingsprincipper. Behandlingsforløbet sammensættes i forhold til den aktuelle problemstilling.

De 11 henvisningsårsager

 • Er ofre for røveri, vold eller voldtægt
 • Er ofre for trafikulykker eller andre ulykker
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Er pårørende ved dødsfald
 • Har forsøgt selvmord
 • Har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Inden de er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Har en let til moderat depression
 • Lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

Herunder kan du læse mere om nogle af de problemstillinger, jeg arbejder med.

Tavshedspligt

Alt, hvad der bliver sagt og talt om i samtaler med mig, kommer ikke videre. Som uddannet psykolog, medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret af Psykolognævnet under Sundhedsministeriet er jeg omfattet af tavshedspligt i henhold til Sundhedsloven.

Angst

Jeg behandler angst ud fra den metakognitive metode.

Det indebærer først og fremmest en grundig indføring i, hvad angst er. Hvordan, hvornår og hvorfor opstår den? Hvad sker der i kroppen og hjernen, når man oplever angst ?

Når man forstår sin egen angst bliver den meget mindre skræmmende og lettere at forholde sig til.

Den metakognitive metode indebærer også identificering og mestring af tanker, adfærd og situationer, der fremkalder angsten.

Vi skal arbejde med at se angsten i øjnene og pille dramaet ud af den. Du vil i angstbehandlingen få opgaver og øvelser, du skal udføre mellem konsultationerne, og du vil langsomt og sikkert mærke, hvordan angsten må vige i takt med, at du tager magten over dig selv tilbage.

Stress

Når man over længere tid oplever pres og en hverdag, man har svært ved at magte, så kan man udvikle stress.

Stress viser sig med både fysiske, kognitive og følelsesmæssige symptomer. Man sover dårligt, kan ikke huske, ikke koncentrere sig, har kort lunte, græder, har måske smerter, trykken for brystet og hjertebanken.

Stress kan være en reaktion på arbejdsrelaterede problemstillinger, men kan også forårsages af følelsesmæssige problemer i privatlivet.

Mange gange er det en kombination.

I stressbehandlingen arbejder jeg først og fremmest med metoder til, at du falder til ro. Her får du også en grundig indføring i, hvad stress er, og hvorfor det opstår.

De udløsende faktorer skal identificeres, og der skal findes løsninger og nye måder at komme videre på.

Overvægt

Siden starten af 1990’erne har overvægtsproblematikker været et af mine fokusområder. I 2003 skrev jeg bogen “Fedt og Følelser” og har skrevet adskillige artikler om emnet.

Det er i dag mere aktuelt end nogensinde, og rigtig mange mennesker kæmper en sej kamp mod overvægten.

I forbindelse med overvægt arbejder jeg ikke med kure og kostplaner. Derimod arbejder jeg intensivt med de følelser, der oftest ligger til grund for overspisning. Selvværdsproblemer, ensomhed, mobning, overgreb – der kan være mange årsager til følelsesrelateret overspisning.

Udover det følelsesmæssige arbejde anvender jeg forskellige metoder til adfærdsændring. Negative adfærdsmønstre kan ændres. Også nudging indgår i behandlingen.

Sorg og krise

Sorg kommer de fleste af os i berøring med. Alligevel føles det nogle gange som et tabu at være i sorg. Eller det kan være svært at tale med andre som er i den samme sorg. Så kan det være en stor hjælp at tale med psykolog.

Sorg forbinder vi først og fremmest med, at nogen dør fra os.

Men man oplever også sorg i mange andre sammenhænge. Når man bliver skilt, når et nært venskab ophører, når nogen tæt på os er syge eller har et svært liv.

I sorgbehandlingen arbejder jeg først og fremmest med alle de forskellige følelser og processer, man gennemgår i forbindelse med sorg. Jeg går direkte ind i sorgen og hjælper dig med at lære den at kende.

Sorgen forsvinder måske aldrig helt. Men den kan blive meget lettere at bære.

Skilsmisse

Skilsmisse er en svær og tung proces at gå igennem. Men en skilsmisse behøver ikke at udvikle sig til kamp og krig. Det er for alle parter bedst, hvis skilsmissen bliver fredelig og fornuftig.

I skilsmisserådgivningen fokuserer jeg på at hjælpe jer gennem de svære beslutninger, der skal tages. Jeres følelser er under stærkt pres og kommunikationen kan være meget svær. Jeg hjælper jer gennem skilsmissens forskellige faser, så I kommer helskindet ud på den anden side.

Hvis der er børn i forholdet, er det vigtigt, at der bliver taget hånd om dem. Børnene bliver altid berørt, når de voksne går hver til sit. Deres hverdag bliver vendt op og ned, og de gennemlever ofte både sorg og frustration. Derfor er rådgivning så vigtig for, at børnene også kommer igennem den svære periode på bedste vis.

Alvorlig sygdom

Sygdom er hver mands herre, siger man. Og det synes ret tilfældigt, hvem der rammes.

Men når man rammes, er det et chok, en trussel, en livsomvæltning. Det fremkalder livskrise, angst, skyld, usikkerhed. Det kræver meget af en at være alvorligt syg.

Jeg kan tage dig i hånden og hjælpe dig gennem dit forløb.

I forbindelse med alvorlig sygdom, arbejder vi med at forståelse sin egen situation, med accept af situationen, med angst, med usikkerhed – men også med troen på fremtiden, med livsglæde og livslyst, med metoder til at få det allerbedste ud af enhver tid i livet, somme tider på trods af smerte og angst.

Skriv til os

22 80 65 40