Om Joan

Samarbejder med :

 

 

OM JOAN FOLKMANN

 

 

født 1963

 

*

 

Jeg er uddannet psykolog i 2002. Jeg blev autoriseret af Psykolognævnet i 2012.

 

Jeg har haft privat praksis i 17 år.

 

I mit job som psykolog har jeg interesse for en bred vifte af problemstillinger. Det optager mig at hjælpe mennesker med de kriser og udfordringer livet byder på.

 

I det daglige arbejde er der fokus på angst, stress, sorg, kritisk sygdom og problematikker i relation til parforhold og skilsmisse.

 

Jeg har siden 1998 holdt en del foredrag om psykologien i forhold til overspisning og overvægt.

 

*

 

Gennem årene har jeg sideløbende med psykologarbejdet beskæftiget mig med opstart og drift af forskellige mindre virksomheder, bl.a. detailforretning, forlagsvirksomhed, filmproduktion, finansielle forretniger og forskellige turistvirksomheder. Og gør det stadig. Dette er med til at holde mig skarp på de verdener og det erhvervsliv, som mine klienter befinder sig i.

 

Jeg har tidligere været skolelærer og i den forbindelse arbejdet intensivt med børn, deres forældre og familier.

Det var også som skolelærer, jeg arbejdede med flygtninge fra krigen i Bosnien Hercegovina i starten af 1990'erne. Hundredevis af børn og voksne blev installeret på to flygtningeskibe i Københavns Havn under Røde Kors.

 

*

 

Privat er jeg gift på 36. år. Jeg har en søn født 1986 og en datter født 1990, samt to børnebørn.

 

 Uddannelser


Autoriseret af Psykolognævnet 2012


Cand.Pæd.Psych. fra DPU (nu Århus Universitet) 2002


Lærer fra N.Zahles Seminarium 1992


Certificeret til brug af StressProfilen


Diverse kurser indenfor psykologiske felter samt mindfulnessErfaring fra 


19 år i privat psykologpraksis


4 år som behandler af overvægtsproblematikker


Foredrag om overspisningens psykologi, bl.a. hos De Danske Vægtkonsulenter


10 år som lærer i folkeskoler og privatskoler


Arbejde på FOF daghøjskole for voksne misbrugere og langtidssyge


Arbejde med flygtninge under krigen i Bosnien-Hecegovina 1991-95


.........og mange andre spændende tingUdgivelser


Fedt og Følelser, 2003


Hønen og ægget, artikel 2001


........diverse artikler i fagmagasiner og ugeblade


Medlem af :